۵ راهکار صرفه جویی آب در بخش کشاورزی
خشکسالی متوالیکمبود آب را به پدیده غالب کشور تبدیل کرده است وبا توجه به اینکه کشاورزی پر مصرف ترین بخش است تغییر الگوی کشت گسترش کشت گلخانه ای توسعه سامانه های نوین آبیاری و انتقال کشت بهاره به زمستان از راهکارهای استفاده بهینه آب به نظر میرسد

جهت مشاوره و اطلاع از محصولات با آبسـار تجهیز آیریک در تماس باشید

03136519810 03136519813