راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نمونه فرم گزارش جوش کاری تک فشاری در فشار کم

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

جهت مشاوره و استعلام قیمت محصولات با ما در تماس باشید.
جوش باب فیوژن در لوله پلی اتیلن

استعلام قیمت

فهرست محتوا
پیشنهاد خرید
اتصال نر۱۰۲,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ استعلام قیمت

فرم گزارش جوش کاری تک فشاری⇒ اینجا کلید کنید 

هدف از بخش تعیین اصول کلی روش های اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب مطابق با استاندارد ملی 18648 می باشد .لوله ها و اتصالات پلی اتیلن مورد استفاده در ایجاد محل های اتصال جوشی ،باید مطابق بااستاندارد های ملی ایران به شماره 14427 باشند.

دستگاه جوش برای اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب در سامانه لوله های پلی اتیلن برای کاربرد آب رسانی ،باید مطابق با استاندارد iso12176-1 باشد . این بخش از دستور العمل برای لوله و اتصالات با ضخامت 130 میلی متر و کمتر است .

پیشنهاد خرید
سه راه۰ ۸۰,۰۰۰ استعلام قیمت

اصطلاحات و تعاریف 

−زمان ایجاد لبه اولیه (t1)

زمان لازم برای ایجاد لبه پیوسته ،با ابعادی مشخص ،حول محیط انتهای لوله یا اتصال است.

−فشار ایجاد لبه اولیه (p1)

فشار وارد بر صفحه گرم کن توسط انتهای لوله یا اتصال حین مرحله ایجاد لبه در چرخه اتصال دهی ،شامل فشار دراگ وارد بر انتهای لوله یا اتصال حین اتصال دهی است .

−اندازه لبه اولیه

اندازه لبه ایجاد شده حول محیط انتهای لوله یا اتصال حین مرحله ایجاد لبه ،بر حسب میلیمتر است.

زمان نفوذ گرمایی (t2)

مدت زمانی که صفحه گرم کن تحت فشار نفوذ گرمایی (p2)،در تماس با انتهای لوله یا اتصال است .

−فشار نفوذ گرمایی(p2)

فشار لازم برای نگهداری لوله یا اتصال در تماس با صفحه گرم کن ،حین گرمایش است .

−حداقل اندازه لبه پس از نفوذ گرمایی

حداقل اندازه لبه پس از تکمیل زمان گرمایش (t2+t1)است .

−زمان برداشتن صفحه گرمکن/زمان توقف صفحه گرم کن(t3)

مدت زمان برای جداسازی انتهای لوله یا اتصال از صفحه گرم کن ،برداشتن صفحه گرم کن و بستن کالسکه به منظور چسباندن مذاب لوله یا اتصال به هم است .

−زمان رسیدن به فشار جوشکاری (t4)

مدت زمان برای رسیدن به فشار جوشکاری هنگام چسباندن مذاب لوله یا اتصال به هم است.

−فشار جوشکاری (p3)

فشار واقعی وارد شده بر انتهای لوله یا اتصال حین اتصال دهی است .

−زمان خنک کاری تحت فشار در دستگاه (t5)

مدت زمانی است که محل اتصال جوش ،به صورت مهار شده در دستگاه ،تحت فشار باقی می ماند.

−زمان خنک کاری بدون فشار در دستگاه یا خارج از دستگاه (t6)

مدت زمان خشک کاری اضافی که ممکن است پس از زمان خنک کاری تحت فشار ،بویژه هنگام کار در محیطی با دماهای بالا و قبل از جابه جای یا نصب لوله،لازم باشد،تا از استحکام بهینه و سرد شدن عمق محلاتصال اطمینان حاصل شود.

−فشار دراگ

فشار سنجه لازم برای غلبه بر نیروی دراگ اصطکاکی لغزشی بین دستگاه جوش لب به لب و لوله ،در یک دستگاه مشخص بوده و هر دفعه قبل از انجام جوش اندازه گیری می شود.

یاداوری:این فشار باید به فشار ایجاد لبه اولیه ،فشار نفوذ گرمایی و فشار جوشکاری افزوده شود.

−فشار سنجه

فشار واقعی خوانده شده توسط سنجه دستگاه جوش لب به لب  است.