اتصالات جوشی(مهراتصال صفاهان)

نمایش دادن همه 4 نتیجه

اتصالات جوشی(مهراتصال صفاهان)

زانو۴۵ جوشی

180,000 ریال2,280,000 ریال

اتصالات جوشی(مهراتصال صفاهان)

زانو۹۰ جوشی

210,000 ریال2,195,000 ریال

اتصالات جوشی(مهراتصال صفاهان)

سه راه جوشی

290,000 ریال2,619,000 ریال

اتصالات جوشی(مهراتصال صفاهان)

فلنج جوشی

75,000 ریال1,230,000 ریال