اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

نمایش دادن همه 9 نتیجه

لیست قیمت پلی اتیلن جوشی
لیست قیمت پلی اتیلن جوشی

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

Tf برنجی

3,500,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

گپ جوشی فشارقوی

125,000 ریال1,800,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

زانوجوشی فشار قوی ۴۵درجه

110,000 ریال5,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی

200,000 ریال6,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

رابط تبدیل جوشی فشار قوی

70,000 ریال1,100,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

فلنچ جوشی پایه کوتاه

90,000 ریال4,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

فلنچ جوشی پایه بلند

105,000 ریال6,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

سه راه جوشی فشار قوی

130,000 ریال6,300,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

زانوی جوشی فشار قوی

100,000 ریال4,900,000 ریال