سه راه الکتروفیوژن 90درجه نامساوی گازی

۵۹۹,۵۵۰ ۱۶,۸۳۵,۷۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

سه راه الکتروفیوژن 90 درجه نامساوی

160*225 – 16PN-100PE, 110*225 -16PN-100PE, 160*200 -16PN-100PE, 125*200 -16PN-100PE, 110*200 -16PN -100PE, 90*200 -16PN-100PE, 75*200 -16PN-100PE, 63*200 -16PN-100PE, 125*160 -16PN-100PE, 110*160 -16PN-100PE, 90*160 -16PN-100PE, 75*160 -16PN-100PE, 63*160 -16PN-100PE, 110*125 -16PN-100PE, 90*125 -16PN-100PE, 75*125 -16PN-100PE, 63*125 -16PN-100PE, 90*110 -16PN-100PE, 75*110 -16PN-100PE, 63*110 -16PN-100PE, 75*90 -16PN-100PE, 63*90 -16PN100PE, 63*75 -16PN-100PE, 50*63 -16PN-100PE

برند

نوع