شیریکطرفه فنری بابدنه وسوراخکاری ANSI#150(R.F)

۱۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۸۶,۱۶۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیریکطرفه فنری بابدنه وسوراخکاری

2 اینچ-50م م, 2 1/2 اینچ-65م م, 3 اینچ-80م م, 4 اینچ-100م م, 5 اینچ-125م م, 6 اینچ-150م م, 8 اینچ-200م م, 10 اینچ-250م م, 12 اینچ-300م م