شیر کشویی دسته بلند با فلکه 10-16 PN

۱۵,۰۸۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۲۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیر کشویی دسته بلند با فلکه 10-16 PN

2اینچ-50DN-سری300-ارتفاع پایه670 م م, 2.1/2اینچ-65DN-سری300-ارتفاع پایه695م م, 3اینچ-80DN-سری300-ارتفاع پایه723 م م, 4اینچ-100DN-سری300-ارتفاع پایه740م م, 5اینچ-125DN-سری300-ارتفاع پایه830م م, 6اینچ-150DN-سری300-ارتفاع پایه860م م, 8اینچ-200DN-سری300-ارتفاع پایه980م م, 10اینچ-250DN-سری300-ارتفاع پایه1160م م, 12اینچ-300DN-سری300-ارتفاع پایه1270م م, 2اینچ-50DN-سری500-ارتفاع پایه 870م م, 2.1/2اینچ-DN65-سری500-ارتفاع پایه895م م, 3اینچ-80DN-سری500-ارتفاع پایه923م م, 4اینچ100DN-سری500- ارتفاع پایه940م م, 5اینچ125DN-سری500-ارتفاع پایه1030م م, 6اینچ-150DN-سری500-ارتفاع پایه1060م م, 8اینچ-200DN-سری500-ارتفاع پایه-1180م م, 10اینچ-250DN-سری500-ارتفاع پایه1360م م, 12اینچ-300DN-سری500-ارتفاع پایه1470م م, 2اینچ-50DN-سری700-ارتفاع پایه1070م م, 2.1/2اینچ-65DN-سری700-ارتفاع پایه1095م م, 3اینچ-80DN-سری700-ارتفاع پایه1162م م, 4اینچ-100DN-سری700-ارتفاع پایه1190م م, 5اینچ-125DN-سری700-ارتفاع پایه1298م م, 6اینچ-150DN-سری700-ارتفاع پایه1310م م, 8اینچ-200DN-سری700-ارتفاع پایه1430م م, 10اینچ-250DN-سری700-ارتفاع پایه1590م م, 12اینچ-300DN-سری700-ارتفاع پایه1700م م, 2اینچ-50DN-سری900-ارتفاع پایه1270م م, 2.1/2اینچ-65DN-سری900-ارتفاع پایه1295م م, 3اینچ-80DN-سری900-ارتفاع پایه 1362م م, 4اینچ-100DN-سری900-ارتفاع پایه1390م م, 5اینچ-125DN-سری900-ارتفاع پایه1480م م, 6اینچ-150DN-سری900-ارتفاع پایه1510م م, 8اینچ-200DN-سری900-ارتفاع پایه1630م م, 10اینچ-250DN-سری900-ارتفاع پایه1790م م, 12اینچ-300DN-سری900-ارتفاع پایه1900م م