شیر یکطرفه دریچه ا ی -آبرسان طلوع مهر

۵۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیر یکطرفه دریچه ای

2 اینچ, 21/2 اینچ, 3 اینچ, 4 اینچ, 6 اینچ, 8 اینچ