صافی تیپ 25PN-Y

۹,۵۷۰,۰۰۰ ۱۳۳,۶۴۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

صافی تیپ 25PN-Y

2اینچ50DN-فیلتر یک لایه 25PN, 2.1/2 اینچ65DN- فیلتر یک لایه 25PN, 3اینچ80DN-فیلتر یک لایه25PN, 4اینچ100DN-فیلتر یک لایه25PN, 5اینچ125DN-فیلتر یک لایه25PN, 6اینچ 150DN-فیلتر یک لایه 25PN, 8اینچ200DN-فیلتر یک لایه25PN, 10اینچ250DN-فیلتر یک لایه25PN, 12اینچ300DN-فیلتر یک لایه25PN

برند