صافی تیپY

۸,۸۴۰,۰۰۰ ۱۳۲,۲۸۸,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

صافی تیپ Y

2اینچ فیلتر یک لایه-50DN- 10-16PN, 2.1/2 اینچ فیلتر یک لایه-65DN-10-16PN, 3اینچ فیلتر یک لایه-80DN-10-16PN, 4اینچ فیلتر یک لایه -100DN-10-16 PN, 5اینچ فیلتر یک لایه-125DN-10-16 PN, 6اینچ فیلتر یک لایه-150DN-10-16 PN, 8اینچ فیلتر یک لایه -200DN-10-16PN, 10اینچ فیلتر یک لایه-250DN-10-16 PN, 12اینچ فیلتر یک لایه-300DN-10-16 PN, 2اینچ فیلتر دولایه-50DN-10-16PN, 2.1/2اینچ فیلتر دو لایه-65DN-10-16PN, 3اینچ فیلتر دو لایه -80DN-10-16PN, 4اینچ فیلتر دو لایه-100DN-10-16 PN, 5اینچ فیلتر دو لایه-125DN-10-16PN, 6اینچ فیلتر دولایه-150DN-10-16PN, 8اینچ فیلتر دولایه-200DN-10-16PN, 10اینچ فیلتر دو لایه-250DN-10-16PN, 12اینچ فیلتر دو لایه-300DN-10-16PN

برند