فلکه

۸۸۵,۰۰۰ ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیرفلکه

2اینچ-50DN, 2.1/2 اینچ-65DN, 3اینچ-80DN, 4اینچ-100DN, 5اینچ125DN, 6اینچ-150DN, 8اینچ-200DN, 10اینچ-250DN, 12اینچ-300DN, 14اینچ-350DN, 16اینچ-400DN, 18اینچ-450DN, 20اینچ-500DN, 24اینچ-600DN

برند