واسطه اسپیندل یا رابط چدنی

۱,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

واسطه اسپیندل یا ابط چدنی

2, 2 1/2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24