واشر

2,500 ریال5,000 ریال

واشرلاستیکی ازمرغوبترین پلیمرها مثل پرو پیلن.یو پی وی سی و پلیمرهای دیگر تولید میشوند.

واشرها سبب محکم شدن اتصالات ایمن شدن آب بندی شده و سبب پخش شدن یکنواخت فشار در اتصال میشود..

پاک کردن