نمایش 1–15 از 160 نتیجه

شیرآلات چدنی آبرسان طلوع مهر

شیر یکطرفه دریچه ا ی -آبرسان طلوع مهر

8,500,000 ریال44,200,000 ریال

شیرآلات چدنی آبرسان طلوع مهر

شیرکشویی کوتاه با فلکه آبرسان طلوع مهر

8,500,000 ریال199,680,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

شیر توپی پلی اتیلن گازی

13,000,000 ریال146,000,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

زانو۴۵ درجه الکتروفیوژن گازی

2,300,000 ریال50,500,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

زانو۹۰ درجه الکتروفیوژن گازی

700,000 ریال50,500,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

تبدیل الکتروفیوژن گازی

2,250,000 ریال35,000,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

زین الکتروفیوژن

1,150,000 ریال62,000,000 ریال

شیرآلات چدنی

شیر ویفری (دیسک چدنی)

8,300,000 ریال9,150,000 ریال

اتصالات(پلی مهر اتصال سپاهان

درپوش پلی مهر اتصال

138,000 ریال2,140,000 ریال

الکتروفیوژن( انهار اتصال)(با9%ارزش افزوده)

سه راه نامساوی الکتروفیوژن

5,220,000 ریال62,100,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

اتصال فلنچدار

1,900,000 ریال5,600,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی(کاوه گستر)

سه راه پیچی

210,000 ریال10,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

رابط تبدیلی

160,000 ریال3,700,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

مغزی پلی استال

35,000 ریال1,500,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

درپوش انتهایی

90,000 ریال2,900,000 ریال