کاوه گستر

نمایش 1–20 از 26 نتیجه

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

اتصال فلنچدار

1,900,000 ریال5,600,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

اتصال ماده پیچی

50,500 ریال2,400,000 ریال
+
در انبار موجود نمی باشد

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

اتصال نر

70,000 ریال3,250,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

اورینگ

2,000 ریال65,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

بست ابتدایی

4,000 ریال4,500 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

بست انتهایی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

درپوش پلی استال

15,000 ریال150,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

درپوش انتهایی

80,000 ریال2,900,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

دریپرداخل خط

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

رابط پیچی

110,000 ریال5,800,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

رابط تبدیل جوشی فشار قوی

70,000 ریال1,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

رابط لوله ۱۶

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

زانو پیچی کاوه گستر

125,000 ریال6,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

زانو ماده کاوه گستر

100,000 ریال4,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

زانو نر پیچی

85,000 ریال3,850,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن جوشی(کاوه گستر)

زانوجوشی فشار قوی ۴۵درجه

100,800 ریال3,500,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

سه راه

80,000 ریال4,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

سه راه

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

سه راه تبدیلی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

اتصالات پلی اتیلن پیچی (کاوه گستر)

سه راه ماده پیچی

140,000 ریال6,300,000 ریال