تجهیزات ابیاری قطره ای

در حال نمایش 7 نتیجه

تجهیزات ابیاری قطره ای

سه راهی لی فلت

26,800 ریال

تجهیزات ابیاری قطره ای

واشر

6,700 ریال6,900 ریال

تجهیزات ابیاری قطره ای

کور لی فلت

15,000 ریال

تجهیزات ابیاری قطره ای

رابط لی فلت

19,000 ریال

تجهیزات ابیاری قطره ای

رابط تیپ

3,900 ریال9,300 ریال

تجهیزات ابیاری قطره ای

بست تیپ

2,500 ریال18,500 ریال

تجهیزات ابیاری قطره ای

شیرتیپ

26,000 ریال36,000 ریال