شیرآلات چدنی

نمایش 1–20 از 23 نتیجه

شیرآلات چدنی

سوپاپ مکش

8,840,000 ریال69,700,000 ریال

شیرآلات چدنی

شیر تخلیه

590,000 ریال12,270,000 ریال

شیرآلات چدنی

شیر تخلیه نازل دار

6,450,000 ریال16,850,000 ریال
9,880,000 ریال93,100,000 ریال
11,650,000 ریال122,700,000 ریال

شیرآلات چدنی

شیر یکطرفه توپی

6,240,000 ریال45,970,000 ریال

شیرآلات چدنی

شیر یکطرفه دریچه ای

8,850,000 ریال55,550,000 ریال

شیرآلات چدنی

شیر یکطرفه فنری

3,580,000 ریال142,270,000 ریال
8,420,000 ریال426,780,000 ریال

شیرآلات چدنی

شیرهیدرانت دفنی

7,980,000 ریال16,120,000 ریال
11,750,000 ریال125,000,000 ریال
8,320,000 ریال117,200,000 ریال

شیرآلات چدنی

صافی تیپ ۲۵PN-Y

9,520,000 ریال126,880,000 ریال

شیرآلات چدنی

صافی تیپY

6,860,000 ریال93,910,000 ریال