اتصال فلنچدار

۱,۸۸۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

اتصال فلنچدار

63*2, 75*2 1/2, 90*3, 90*4, 110*4, 125*5