اتصال ماده

۵۸,۰۰۰ ۲,۳۷۹,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

اتصال ماده

20*1/2, 25*1/2, 25*3/4, 25*1, 32*1/2, 32*3/4, 32*1, 40*1 1/4, 50*1 1/2, 50*2, 63*1 1/4, 63*1 1/2, 63*2, 75*2, 75*2 1/2, 90*2, 90*2 1/2, 90*3, 110*3, 4*110, 125*4, 125*5