تبدیل الکتروفیوژن گازی

۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

تبدیل الکتروفیوژن

90*63, 110*63, 110*90, 125*63, 125*90, 125*110, 160*63, 160*90, 160*110, 160*125, 200*63, 200*90, 200*110, 200*125, 200*160, 225*63, 225*90, 225*110, 225*125, 225*160, 225*200