رابط تبدیلی

160,000 ریال3,700,000 ریال

از تبدیل پیچی پلی اتیلن برای متصل نمودن لوله های پلی اتیلن با سایزهای مختلف به یکدیگر استفاده می شود یک سر تبدیل پیچی سایز بزرگتری از سر دیگر دارد..

پاک کردن