زانوی جوشی فشار قوی

100,000 ریال4,500,000 ریال

از آن در سیستم های آبرسانی تحت فشار .شبکه های توزیع آبرسانی .محیط های اسیدی . خطوط اطفاء حریق . سیستمها ی فاضلاب . تاسیسات . سیستم آبیاری قطره ای و بارانی استفاده می شود ..

پاک کردن