زانو ماده پلی مهر اتصال

۸۹,۷۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

زانو ماده

20*1/2, 25*3/4, 32*1, 63*2, 11/2*50