زانو ماده

۶۹,۰۰۰ ۲,۳۹۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

زانو ماده

20*1/2, 25*1/2, 25*3/4, 32*1/2, 40*1 1/4, 50*1 1/2, 63*1 1/4, 63*1 1/2, 63*2, 75*2, 75*2 1/2, 90*2, 90*3, 110*3, 110*4, 32*3/4, 32*1, 90*2 1/2