زانو نر پلی مهر اتصال

۸۲,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

زانو نر

20*1/2, 25*3/4, 2*63