سر شلنگی

۳,۹۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

سر شلنگی

12*1/2, 16*1/2