سه راه تبدیل جوشی فشار قوی

200,000 ریال5,500,000 ریال

کاربرد آن : جهت انشعاب از خط لوله در سیستمهای  آبیاری تحت فشار استفاده می شود

پاک کردن