سه راه جوشی فشار قوی

۱۳۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

سه راه جوشی فشار قوی

50, 63 – 6بار, 63 – 10بار, 75 – 6بار, 75 – 10بار, 90 – 6بار, 90 – 10بار, 110 – 6بار, 110 – 10بار, 125 – 6بار, 125 – 10بار, 160 – 6بار, 160 – 10بار, 200 – 6بار, 200 – 10بار, 250 – 6بار, 250 – 10بار

نوع