سه راه جوشی فشار قوی

110,000 ریال5,500,000 ریال

کاربرد آن: استفادهدر سیستم آبرسانی تحت فشار. شبکه توزیع آبرسانی . تاسیسات .سیستمهای فاضلابی .آبیاری بارانی و قطره ای ..

پاک کردن