سه راه نر

۱۰۲,۰۰۰ ۵,۳۱۵,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

سه راه نر

20*1/2, 25*3/4, 32*1, 40*1 1/4, 50*1 1/2, 63*2, 75*2, 75*2 1/2, 90*3, 110*4, 125*4, 125*5