سه راه پیچی

۲۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات

سه راهی پیچی پلی اتیلن سه راه پیچی پلی اتیلن

این اتصال جهت انشعاب گیری و یا تقسیم خط در پروژه کشاورزی استفاده می شود.سه راه پیچی از سایز 20 م م  الی 125 م م تولید می شود .

 

 

توضیحات تکمیلی

سه راه.

20*20*20, 25*25*25, 32*32*32, 40*40*40, 50*50*50, 63*63*63, 75*75*75, 90*90*90, 110*110*110, 125*125*125