شیرکشویی کوتاه با فلکه

۱۱,۱۳۰,۰۰۰ ۵۳۶,۶۵۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیر کشویی کوتاه بافلکه

2اینچ-50DN-10-16PN, 2.1/2اینچ-65DN-10-16PN, 3اینچ-80DN-10-16PN, 4اینچ-100DN-10-16PN, 5اینچ-125DN-10-16PN, 6اینچ-150DN-10-16PN, 8اینچ-200DN-10-16PN, 10اینچ-250DN-10-16PN, 12اینچ-300DN-10-16PN, 14اینچ-350DN-10-16PN, 16اینچ-400DN-10-16PN, 18اینچ-450DN-10-16PN, 20اینچ-500DN-10PN, 24اینچ-600DN-10PN, 20اینچ-500DN-16PN, 24اینچ-600DN-16PN, 2اینچ-50DN-25PN, 2.1/2اینچ-65DN-25PN, 3اینچ-80DN-25PN, 4اینچ-100DN-25PN, 5اینچ-125DN-25PN, 6اینچ-150DN-25PN, 8اینچ-200DN-25PN, 10اینچ-250DN-25PN, 12اینچ-300DN-25PN

برند