شیر تخلیه

۶,۵۵۰,۰۰۰ ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیرتخلیه

4اینچ-100DN-6PN, 5اینچ-125DN-6PN, 6اینچ-150DN-6PN, 8اینچ-200DN-6PN, 10اینچ-250DN-6PN, 12اینچ-300DN-6PN

برند