شیر کشویی با بدنهDINوسوراخکاری( ANSI#150(F.F-R.F بدون فلکه

۱,۵۰۳,۰۰۰ ۵۷۷,۱۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیرکشویی بابدنهDINوسوراخکاری بدون فلکه

2اینچ-50م م, 2 1/2اینچ-65م م, 3اینچ-80م م, 4اینچ-100م م, 5اینچ-125م م, 6اینچ-150م م, 8اینچ-200م م, 10 اینچ-250م م, 12 اینچ-300م م, 14 اینچ-350م م, 16 اینچ-400م م, 18 اینچ-450م م, 20 اینچ-500م م, 24اینچ-600م م