فلنچ سوراخدار الکتروفیوژن باهسته فولادی

۶۳۳,۱۵۰ ۱۷,۱۰۰,۳۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

فلنچ سوراخدار الکتروفیوژن باهسته فولادی

16بار63, 16بار75, 16بار90, 16بار110, 16بار125, 16بار160, 16بار200, 16بار250, 16بار315, 10بار63, 10بار75, 10بار90, 10بار110, 10بار125, 10بار160, 10بار200, 10بار250, 10بار315