کمربند انشعاب برنجی-آزبست

۴۹۷,۰۰۰ ۱,۴۸۷,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

کمربند انشعاب برنجی-آزبست

100*1/2, 100*1, 150*1/2, 150*3/4, 150*1, 150*1 1/2, 150*2, 100*3/4