کمربند پلی مهر اتصال

۱۴۱,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

کمربند

50*1/2, 50*3/4, 50*1, 63*1/2, 63*3/4, 63*1, 63*1 1/4, 63*1 1/2, 63*2, 90*1/2, 90*3/4, 90*1, 90*2, 110*1/2, 110*3/4, 110*1 1/4, 110*1 1/2, 110*1, 110*2, 110*2 1/2, 125*1/2, 125*3/4, 125*1, 125*1 1/4, 125*1 1/2, 125*2, 125*2 1/2, 1/2*32, 3/4*32