اتصال ماده پیچی

50,500 ریال2,400,000 ریال

از این اتصال برای وصل کردن لوله پلی اتیلن به اتصالات رزوه ای استفاده میشود و بر اساس شرکت سازنده می تواند متفاوت باشد..

پاک کردن