اتصال ماده پیچی

۸۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات

اتصال ماده کاوه گستر

توضیحات تکمیلی

اتصال ماده

20×1/2, 25×3/4, 32×1, 40×11/2, 40×11/4, 50×11/2, 50×11/4, 50×2, 63×11/2, 63×2, 75×21/2, 75×2, 90×3, 110×4

برند

نوع