درپوش پلی استال

15,000 ریال150,000 ریال

رزوه ای جهت انسداد  لوله ها ومسیرهای دارای رزوه ماده کاربرد دارد..

پاک کردن