زانوجوشی فشار قوی ۴۵درجه

100,800 ریال3,500,000 ریال

کاربرد آن : استفاده در سیستم های آبرسانی تحت فشار. شبکه های توزیع آبرسانی.خطوط لوله اطفاء حریق.تاسیسات. سیستم های فاضلابی .و سیستم آبیاری بارانی و قطره ای..

پاک کردن