زانو نر پیچی

85,000 ریال3,850,000 ریال

زانو نر یک سر آن رزوه از بیرون است وبرای اتصال شیر الات برنجی یا پلیمری به لوله پلی اتیلن استفاده می شود.

پاک کردن