سه راه تبدیلی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید .

این محصول برای کنترل صدای عبور سیالات از درون ناودان وسیستم های فاضلاب ساختمانی قابل استفاده است کمربندهای تقویتی تعبیه شده بر روی محصول هنگام برخورد سیالات منجر به شکستن . پخش و به حداقل رساندن صدای درون آن میشود..