سه راه تبدیلی

۲۷۵,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات

سه راهی تبدیلی

توضیحات تکمیلی

سه راه تبدیلی

25*20*25, 32*20*32, 32*25*32, 40*25*40, 40*32*40, 50*32*50, 50*40*50, 63*32*63, 63*40*63, 63*50*63, 75*50*75, 75*63*75, 90*63*90, 90*75*90, 110*63*110, 110*75*110, 110*90*110

برند

نوع