سه راه

80,000 ریال4,000,000 ریال

سه راه پلی اتیلن در انواع مختلف بسته به نیاز پروژه در انواع پیچی الکترو فیوژن جوشی تولید میشوند و هرکدامدارای فشار کاری و نحوه اتصال مجزا از یکدیگر را دارند..

پاک کردن