شیر تخلیه نازل دار

۸,۵۸۰,۰۰۰ ۲۲,۳۶۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیرتخلیه نازل دار

4اینچ با رینگ-100DN-6PN, 5اینچ با رینگ-125DN-6PN, 6اینچ با رینگ-150DN-6PN, 8اینچ با رینگ-200DN-6PN, 10اینچ با رینگ-250DN-6PN, 4اینچ بدون رینگ-100DN-6PN, 5اینچ بدون رینگ-125DN-6PN, 6اینج بدون رینگ-150DN-6PN, 8اینچ بدون رینگ-200DN-6PN, 10اینچ بدون رینگ-250DN-6PN

برند