شیر یکطرفه دریچه ای

۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ۶۵,۵۲۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیر یکطرفه دریچه ای

2اینچ-50DN-10-16PN, 2.1/2اینچ-65DN-10-16PN, 3اینچ-80DN-10-16PN, 4اینچ-100DN-10-16PN, 5اینچ-125DN-10-16PN, 6اینچ-150DN-10-16PN, 8اینچ-200DN-10-16PN, 10اینچ-250DN-10-16PN, 12اینچ-300DN-10-16PN, 2اینچ- 50DN-25PN, 2.1/2اینچ-65DN-25PN, 3اینچ-80DN-25PN

برند