شیر یکطرفه فنری

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۱۲۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

شیریکطرفه فنری

2اینچ-DN50-10-16PN, 2.1/2اینچ- DN65- 10-16PN, 3اینچ-80DN -10-16PN, 4اینچ-100DN -10-16 PN, 5اینچ- 125DN -10-16PN, 6اینچ-150DN -10-16PN, 8اینچ-200DN-10-16PN, 10اینچ-250DN-10-16PN, 12اینچ-300DN-10-16PN, 2اینچ-50DN-25PN, 2.1/2اینچ-65DN-25PN, 3اینچ-80DN-25PN, 4اینچ-100DN-25PN, 5اینچ-125DN-25PN, 6اینچ-150DN-25PN, 8اینچ-200DN-25PN, 10اینچ-250DN-25PN, 12اینچ-300DN-25PN

برند