فلنج الکتروفیوژن گازی

۲۸۷,۰۰۰ ۵,۳۴۱,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات تکمیلی

فلنج الکتروفیوژن پلی اتیلن

225 -اتصال به 200, 200, 160, 125, 110, 90, 75, 63