مغزی پلی استال

15,000 ریال150,000 ریال

مغزی پلی استال برای تغییر رزوه ی ماده به رزوه ی نر مورد استفاده قرار میگیرند

پاک کردن