مغزی پلی استال

۳۵,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ 

دانلود کاتالوگ محصولات

توضیحات

مغزی پلی استال

توضیحات تکمیلی

مغزی پلی استال

1/2*1/2, 3/4*3/4, 1*1, 11/4*11/4, 11/2*11/2, 2*2, 3*3, 4*4

برند

نوع